Мероприятия для Граждан

2024-02-27 22 Си ИВО 2024-02-24-25 Кишинёв Гагарина И.

2024-02-27 29 Си ИВО 2024-02-24-25 Краснодар Кокина А.

2024-02-27 19 Си ИВО 2024-02-24-25 Екатеринбург Тураева С.

2024-02-26 05 Синтез ИВО 2024-02-24-25 Москва Самигуллин Р.

2024-02-26 06 Си ИВО 2024-02-24-25 Адлер Ушакова Е.

2024-02-26 10 Си ИВО 2024-02-24-25 Санкт-Петербург Шатохина М.

2024-02-26 09 Си ИВО 2024-02-24-25 Ставрополь Романенкова О.

2024-02-26 10 Си ИВО 2024-02-24-25 Красногорск Полякова Т.

2024-02-25 36 Си ИВО 2024-02-24-25 Стерлитамак Аспектная Л.

2024-02-25 13 Си ИВО 2024-02-24-25 Казань Залялов Р.

2024-02-25 45 Си ИВО 2024-02-23-24 Волгоград Самигуллина К.

2024-02-25 57 Си ИВО 2024-02-24-25 Темиртау Юров С.

2024-02-25 53 Си ИВО 2024-02-24-25 Чита Кулябина Т.

2024-02-25 08 Си ИВО 2024-02-24-25 Бородино Шмунк О.

2024-02-25 22 Си ИВО 2024-02-24-25 Минск Сердюк О.

2024-02-24 26 Си ИВО 2024-02-24-25 Улан-Удэ Мелентьева Т.

2024-02-24 03 Си ИВО 2024-02-17-18 Новороссийск Шефердекер В.

2024-02-24 09 Си ИВО 2024-01-20-21 Пятигорск Клевакина В.

2024-02-24 10 Си ИВО 2024-02-17-18 Пятигорск Клевакина В.

2024-02-24 06 Си ИВО 2024-02-17-18 Калининград Самигуллина К.

2024-02-23 Синтез-тренинг 15 Синтеза ИВО. Новый Образ ИВДИВО 2024-02-15 Москва Рой Н.

2024-02-21 03 Си ИВО 2024-02-17-18 Новосибирск Вихтева К.

2024-02-21 42 Си ИВО 2024-02-17-18 Киев Гагарина И.

2024-02-21 01 Си ИВО 2024-02-17-18 Уральск Жубанов Д.

2024-02-20 27 Си ИВО 2024-02-17-18 Кемерово Мелентьева Т.

2024-02-20 42 Си ИВО 2024-02-17-18 Петрозаводск Славинский Д.

2024-02-19 63 Си ИВО 2024-02-17-18 Самара Бессонова Е.

2024-02-19 54 Си ИВО 2024-02-17-18 Махачкала Кокина А.

2024-02-19 39 Си ИВО 2024-02-17-18 Североуральск Кузьмина Ю.

2024-02-19 22 Си ИВО 2024-02-10-11 Оснабрюк Гертнер Н.

2024-02-19 36 Си ИВО 2024-02-17-18 Курск Рязанцева Д.

2024-02-19 14 Си ИВО 2024-02-17-18 Абакан Шмунк О.

2024-02-19 27 Си ИВО 2024-02-17-18 Славянск-на-Кубани Петрова Ю.

2024-02-19 45 Си ИВО 2024-02-17-18 Череповец Власова А.

2024-02-16 01 Си ИВО 2024-01-20-21 Лимассол Ушакова Е.

2024-02-16 13 Си ИВО 2024-01-20-21 Лимассол Ушакова Е.

2024-02-15 29 Си ИВО 2024-02-10-11 Актау Юров С.

2024-02-15 11 Си ИВО 2024-02-12-13 Актобе Кузьмина Ю.

2024-02-14 62 Си ИВО 2024-02-10-11 Нижневартовск Власова А.

2024-02-14 05 Си ИВО 2024-02-11-12 Кавминводы Тураева С.

2024-02-13 21 Си ИВО 2024-02-10-11 Сосновый Бор Славинский Д.

2024-02-12 12 Си ИВО 2024-02-10-11 Краснодар Свиренко И.

2024-02-12 11 Си ИВО 2024-02-10-11 Белая Вежа Нагорная Т.

2024-02-12 46 Си ИВО 2024-02-10-11 Актобе Кузьмина Ю.

2024-02-12 12 Си ИВО 2024-02-10-11 Стерлитамак Юрова О.

2024-02-12 17 Си ИВО 2024-02-10-11 Астана Сердюк О.

2024-02-12 59 Си ИВО 2024-02-10-11 Чебоксары Бессонова Е.

2024-02-12 09 Си ИВО 2024-02-10-11 Улан-Удэ Янькова Ю.

2024-02-12 24 Си ИВО 2024-02-10-11 Ижевск Залялов Р.

2024-02-12 54 Си ИВО 2024-02-10-11 Одесса Гагарина И.

2024-02-12 54 Си ИВО 2024-02-10-11 Томск Кокина А.

2024-02-12 37 Си ИВО 2024-02-10-11 Измаил Шинкаренко Т.

2024-02-12 45 Си ИВО 2024-02-10-11 Бородино Шмунк О.

2024-02-12 01 Си ИВО 2024-02-10-11 Иркутск Кулябина Т.

2024-02-11 Синтез-тренинг 14 Синтеза ИВО. Полномочие Совершенств и Иерархии Синтеза Посвящённого 2024-02-01 Москва Гафурова И.

2024-02-11 Международный съезд Посвящённых 22.02.2022 Москва

2024-02-10 15 Синтез ИВО 2024-02-10-11 Москва Сердюк В.

2024-02-07 54 Си ИВО 2024-02-03-04 Донецк Ликкей Е.

2024-02-07 10 Си ИВО 2024-02-03-04 Самара Юрова О.

2024-02-07 42 Си ИВО 2024-02-03-04 Красногорск Славинский Д.

2024-02-06 14 Си ИВО 2024-02-03-04 Томск Кузьмина Ю.

2024-02-06 61 Си ИВО 2024-02-03-04 Москва Аспектная Л.

2024-02-06 27 Си ИВО 2024-02-03-04 Махачкала Гафурова И.

2024-02-06 23 Си ИВО 2024-02-03-04 Санкт-Петербург Тураева С.