Синтез - 2 курс (17-32 Синтез)

2021-10-19 30 Си ИВО 2021-10-16-17 Новосибирск Кузьмина Ю.

2021-10-18 20 Си ИВО 2021-10-16-17 Актобе Князева О.

2021-10-17 32 Си ИВО 2021-10-16-17 Дагестан Свиренко И.

2021-10-17 23 Синтез ИВО 2021-10-16-17 Житомир Бутковская О.

2021-10-17 24 Си ИВО 2021-10-16-17 Стерлитамак Власова А.

2021-10-17 24 Синтез 2021-10-16-17 Москва Ушакова Е.

2021-10-14 18 Си ИВО 2021-10-09-10 Минск Славинский Д.

2021-10-12 29 Си ИВО 2021-10-02-03 Краснодар Осикова Е.

2021-10-11 20 Си ИВО 2021-10-09-10 Ростов-на-Дону Романенкова О.

2021-10-10 31 Си ИВО 2021-10-09-10 Санкт-Петербург Тураева С.

2021-10-04 21 Си ИВО 2021-10-02-03 Казань Самигуллина К.

2021-10-03 30 Си ИВО 2021-10-02-03 Зеленогорск Кузьмина Ю.

2021-09-27 20 Си ИВО 2021-09-25-26 Купянск Тимошенко А.

2021-09-24 25 Си ИВО 2021-09-18-19 Киев Оринник Е.

2021-09-23 17 Си ИВО 2021-09-18-19 Череповец Устинова И.

2021-09-20 19 Си ИВО 2021-09-18-19 Актобе Князева О.

2021-09-20 29 Си ИВО 2021-09-18-19 Новосибирск Кузьмина Ю.

2021-09-19 31 Си ИВО 2021-09-18-19 Дагестан Свиренко И.

2021-09-19 27 Си ИВО 2021-09-18-19 Бийск Вихтева К.

2021-09-18 19 Си ИВО 2021-09-18-19 Ставрополь Сердюк В.

2021-09-18 23 Синтез 2021-09-18-19 Москва Ушакова Е.

2021-09-15 17 Си ИВО 2021-09-11-12 Минск Славинский Д.

2021-09-13 19 Си ИВО 2021-09-11-12 Ростов-на-Дону Романенкова О.

2021-09-13 30 Синтез ИВО 2021-09-11-12 Санкт-Петербург Тураева С.

2021-09-13 23 Си ИВО 2021-09-11-12 Стерлитамак Власова А.

2021-09-13 22 Синтез ИВО 2021-09-11-12 Житомир Бутковская О.

2021-09-07 29 Си ИВО 2021-09-04-05 Зеленогорск Кузьмина Ю.

2021-09-07 32 Си ИВО 2021-09-04-05 Волгоград Тураева С.

2021-09-06 28 Си ИВО 2021-09-04-05 Краснодар Осикова Е.

2021-09-05 20 Си ИВО 2021-09-04-05 Казань Самигуллина К.

2021-09-02 30 Синтез ИВО 2021-08-28-29 Ялта Ланко Г.

2021-08-31 27 Синтез ИВО 2021-08-06-07 Краснодар Осикова Е.

2021-08-30 28 Си ИВО 2021-08-28-29 Новосибирск Кузьмина Ю.

2021-08-30 19 Си ИВО 2021-08-28-29 Купянск Тимошенко А.

2021-08-24 18 Си ИВО 2021-08-21-22 Актобе Князева О.

2021-08-23 31 ИВС 2020-11-28-29 Калининград Барышева Л.

2021-08-22 22 Синтез 2021-08-21-22 Москва Ушакова Е.

2021-08-17 24 Си ИВО 2021-08-14-15 Киев Оринник Е.

2021-08-13 28 Синтез ИВО 2021-06-26-27 Ялта Ланко Г.

2021-08-08 29 Синтез ИВО 2021-07-24-25 Ялта Ланко Г.

2021-08-08 27 Синтез ИВО 2021-05-22-23 Ялта Ланко Г.

2021-08-07 28 Си ИВО 2021-08-06-07 Зеленогорск Кузьмина Ю.

2021-08-02 19 Си ИВО 2021-07-31-08-01 Казань Самигуллина К.

2021-08-02 23 Си ИВО 2021-07-17-18 Киев Оринник Е.

2021-07-26 18 Си ИВО 2021-07-24-25 Купянск Тимошенко А.

2021-07-22 26 Си ИВО 2021-07-17-18 Барнаул Вихтева К.

2021-07-19 27 Си ИВО 2021-07-17-18 Новосибирск Кузьмина Ю.

2021-07-19 17 Си ИВО 2021-07-17-18 Актобе Князева О.

2021-07-19 21 Синтез ИВО 2021-07-10-11 Житомир Бутковская О.

2021-07-18 21 Синтез 2021-07-17-18 Москва Ушакова Е.

2021-07-18 18 Си ИВО 2021-07-17-18 Ставрополь Сердюк В.

2021-07-12 18 Си ИВО 2021-07-10-11 Ростов-на-Дону Романенкова О.

2021-07-11 22 Си ИВО 2021-07-10-11 Стерлитамак Власова А.

2021-07-11 29 Синтез ИВО 2021-07-10-11 Санкт-Петербург Тураева С.

2021-07-05 18 Си ИВО 2021-07-03-04 Казань Самигуллина К.

2021-07-05 31 Си ИВО 2021-07-03-04 Волгоград Тураева С.

2021-07-05 26 Синтез ИВО 2021-07-03-04 Краснодар Осикова Е.

2021-07-04 27 Синтез ИВО 2021-07-03-04 Зеленогорск Кузьмина Ю.

2021-06-28 32 Синтез ИВО 2021-06-19-20 Чита Кулябина Т.

2021-06-28 32 Си ИВО 2021-06-26-27 Уральск Юров С.

2021-06-28 32 Синтез ИВО 2021-06-26-27 Североуральск Тураева С.

2021-06-28 17 Си ИВО 2021-06-26-27 Купянск Тимошенко А.

2021-06-27 30 Си ИВО 2021-06-26-27 Дагестан Свиренко И.

2021-06-23 22 Си ИВО 2021-06-19-20 Киев Оринник Е.